Lomakkeet ja linkit

Terveystarkastuksen esitietolomake

Vantaan kaupungin työntekijä:

Täytä linkistä avautuva työhyvinvointikysely, joka on osa työhöntulotarkastustasi. Tulokset käydään läpi yhdessä työterveyshoitajan kanssa, kun saavut tarkastukseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 min. Huomioithan, että kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kysely tulee täyttää keskeytyksettä alusta loppuun saakka.

Linkki: https://hs.odum.fi/osasto

Käyttäjätunnus: aito

Salasana: tstarkastus


Kaikki vastauksesi käsitellään tietoturvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksiasi käsittelee ainoastaan hoitoosi osallistuvat henkilöt. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön muodostavasta ryhmästä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Vantin Työntekijä:

Täytä linkistä avautuva sähköinen terveyskysely ja tulosta vastaus mukaasi terveystarkastukseen.

Työhönsijoitustarkastuksen ja terveystarkastuksen esitietolomakedoc, 163 kb

Förhandsuppgifter_nyanställnigsundersökningdoc, 75 kb

Interview for health examination for employmentdoc, 77 kb

Viroksi / Toodasetudakontrolli etteblankettidoc, 172 kb

Venäjäksi: Бланк для проведения профосмотраdoc, 124 kb

Yrityksen työntekijä:

Täytä linkistä avautuva työhyvinvointikysely, joka on osa terveystarkastustasi/ työhöntulotarkastustasi. Tulokset käydään läpi yhdessä työterveyshoitajan kanssa, kun saavut tarkastukseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 15 min. Huomioithan, että kyselyä ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kysely tulee täyttää keskeytyksettä alusta loppuun saakka.

Linkki työhyvinvointikyselyyn

Käyttäjätunnus: aito

Salasana: tyoterveys

Kaikki vastauksesi käsitellään tietoturvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksiasi käsittelee ainoastaan hoitoosi osallistuvat henkilöt. Mitään yksilötietoja ei anneta esimiehille, yritysjohdolle, työtovereille eikä viranomaisille. Ainoastaan yli 20 henkilön yksiköistä voidaan muodostaa ryhmäpalautteita, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

Työpaikkaselvityskäynnin esitietolomake

Pyydämme vastaamaan yrityksenne työolosuhteita mittaavaan kartoitukseen (työpaikkaselvityksen esitietokyselyyn) ennen sovittua työpaikkaselvityskäyntiä alla olevasta linkistä:

Linkki työpaikkaselvityksen esitietokyselyyn

käyttäjätunnus: AITO

salasana: AITOTYSE

Työntekijäluettelo

Voitte ilmoittaa yrityksenne työntekijät työterveyshuoltoon uutena asiakkaana sekä työntekijätietojen muuttuessa. Täyttäkää luetteloon kaikkien palveluksessanne työskentelevien tiedot. Pyydämme palauttamaan lomakkeen paperipostina tietoturvasyistä.

Työntekijäluetteloxlsx, 15 kb

Uusi tapa ilmoittaa työntekijätiedot:

Vantaan työterveys liikelaitoksen asiakasyritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä ilmaisen sähköisen extranet-palvelukanavan.

Mikäli yrityksenne ei ole vielä saanut tunnuksia palveluportaaliin:

Ilmoittakaa yhteyshenkilönne etu- ja sukunimi, henkilökohtainen sähköposti ja mobiilinumero sekä yritystiedot sähköpostilla: yritystyoterveys@vantaa.fi Saatte tunnukset sähköpostitse.

Tietoa extranet palvelukanavasta:

Uudelta palvelukanavalta löytyvät helposti muun muassa työterveyshuollon asiakirjat. Extranet palveluportaalin kautta voi päivittää oman organisaation muuttuvia henkilöstötietoja sekä ilmoittaa työterveyshuoltoon henkilöstön ulkopuoliset sairauspoissaolo-tiedot.

Sähköinen palvelukanava mahdollistaa myös salattujen viestien lähettämisen ja vastaanottamisen työterveyshenkilöstön kanssa. Lisäksi esimerkiksi laskutukseen tai sopimukseen liittyviä asioita voi hoitaa uuden extranet-palvelukanavan kautta.

Työkyvyn arviointipyyntö

Työkyvyn arviointipyyntö käynnistetään täyttämällä oheinen työkyvyn arviointipyyntölomake (lomake toimii vain, kun lataa sen ensin selaimeen ja avaa vasta sitten tai käyttämällä Internet Explorer -selainta) ,pdf, 1089 kb allekirjoittamalla se työntekijän kanssa ja toimittamalla lomake työterveyshuoltoon.

Potilasrekisteri

Potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja käsittelystä määräävät henkilötietolaki sekä erinäiset lait terveydenhuoltoon liittyen. Terveydenhuoltoa koskevat lait ja säädökset edellyttävät potilaskertomuksen laatimista terveydenhuollon palvelutapahtumista ja tiedon säilyttämistä säädösten mukaan.

Potilasasiakirjojen ylläpitämisen ja säilytyksen toteutamme sähköisellä potilastietojärjestelmällä ja valvomme rekisterinpitäjien (lääkärit ja hoitohenkilöstö) käyttöoikeutta yhteiseen rekisteriimme henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin voi tutustua alla olevasta linkistä löytyvästä informaatioasiakirjasta.Asiakirja selvittää myös oikeutenne tutustua asiakirjoihin ja siihen vaadittavat toimenpiteet. Alla olevista linkeistä löytyvät myös lomakkeet omien tietojen tarkistamista ja niiden mahdollista korjaamista varten.

Allekirjoitetut lomakkeet postitetaan osoitteeseen:

Vantaan Työterveys liikelaitos

Tietosuojavastaava

Kielotie 11 A

01300 Vantaa

Informointiasiakirja potilastiedoistapdf, 11 kb

Potilasasiakirjojen tilauspyyntödoc, 40 kb

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakepdf, 217 kb

Rekisteritietojen korjausvaatimus -lomakedoc, 86 kb

Lokitietojen selvityspyyntö -lomakedoc, 89 kb

Vantaan Työterveys liikelaitoksen potilas- ja sosiaaliasiamies:

Miikkael Liukkonen

puh. 8392 2537

Osoite: Asematie 10 A, 3. krs., 01300 Vantaa.

Potilasasiamies:

•neuvoo terveydenhuoltoalan henkilökunnan antamaan hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa

•neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun

•avustaa potilasvahinkoasioissa tai muistutuksen tekemisessä

Tietosuoja-tiedote (GDPR)

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus).

Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

Tietosuojatiedote SUOMIpdf, 78 kb

Tietosuojatiedote RUOTSIpdf, 80 kb

Tietosuojatiedote ENGLANTIpdf, 82 kb

Linkit

Sosiaali- ja terveysministeriö

http://www.stm.fi/tyoelama

Kela

http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL

http://www.thl.fi/

Työterveydeksi.fi on verkkosivusto, jonka tarkoitus on tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa kaikista työterveyshuoltotoimijoista Suomessa.

Kanta.fi

Lomakkeet ja linkit - kuvituskuva