Tietoa Vantaan Työterveys liikelaitoksesta

Toimimme keskeisillä paikoilla neljässä toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa Helsingissä, Tapiolassa Espoossa, ja Tikkurilassa ja Myyrmäessä Vantaalla. Valtakunnallisesti palvelemme kumppaniemme Työ ja terveys ry:n verkoston kautta.

www.tyojaterveys.fi

Tavoitteenamme on toimia yrityksen strategisena kumppanina yrityksen liiketoiminnan tukemiseksi henkilökunnan työkykyä tukien.

Vahvuutemme on rautainen ammattitaito sekä erittäin joustava palveluasenne. Yhteistyö yrityksen kanssa on kiinteää ja jatkuvaa. Tavoitteista ja yhteistyöstä laaditaan toimintasuunnitelma, jonka toteutumista ja tuloksia varmistetaan yhdessä sovituin keinoin.

Työterveyshuollon ammattihenkilömme (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) sekä asiantuntijamme (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit) tarjoavat yrityksellenne hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia ennaltaehkäiseviä työterveyshuollon palveluita sekä sairaudenhoitoa.

Suomalaisella eettisesti vahvalla pohjalla sekä voittoa tavoittelemattomana toimijana liikelaitos on kustannustehokas ratkaisu työterveyshuollon järjestämiseksi.

Laatupolitiikkamme:

Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminta kumpuaa arvostavasta tasavertaisesta ihmiskäsityksestä, joka heijastuu mm. asiakkuuksiemme ja asiakkaittemme hoitoon, henkilöstöhallintoomme ja liiketoiminta-strategiaan.

Toimintamme keskiössä on asiakassuhteen aktiivinen kuuntelu, tarpeeseen vastaaminen ja joustava ja nopea palvelu. Nämä seikat auttavat meitä ylittämään odotukset.

Työterveyspalvelumme tavoitteena on toimia asiakasyritystemme ja yhteisöjen strategisena kumppanina edistämällä asiakasyritystemme ja yhteisöjen henkilöstön työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon keinoin.

Toimimme yhtenäisesti yhdessä suunniteltujen ja kirjattujen menettelyohjeiden mukaisesti. Toiminnan osa-alueiden laatua seurataan sovittujen indikaattoreiden ja frekvenssin mukaisesti. Laadun seuranta on pyritty mahdollisimman kattavasti nivomaan tavalliseen arkipäivän työhön. Henkilökuntamme on sitoutunut toimimaan sovitun laatupolitiikan mukaisesti.

Toiminnan auditointi

2017

Vantaan Työterveys liikelaitokselleon myönnettyISO9001/2015 laatusertifikaatti osoitukseksikorkeatasoisesta laadukkaastatyöterveyshuollon toiminnasta

Vantaan työterveys liikelaitokselle on myönnetty arvostettu ISO9001/2015 laatusertifikaatti tunnustuksena korkeatasoisesta työterveyshuollon toiminnasta. Tunnustus laadustamme on pitkällisen kehittämisen tulos. Liikelaitos on jo usean vuoden ajan suorittanut säännöllisesti sisäisiäauditointeja, kehittänyt johdonmukaisesti ja määrätietoisesti palveluja asiakkaan tarpeen mukaisesti yhä paremmiksi ja toimivimmaksi. Olemme avoimesti raportoineet kehittämiskohteista ja työn etenemisestä asiakasrajapinnassamme. Meidän tavoitteemme on tarjota teille Asiakkaille tänään ja tulevaisuudessa sellaista palvelua, josta Tekoette hyötyvänne liiketoimintanne jatyöhyvinvointinneedistämisessä. Luonnollisesti tarpeenne on muuttuvaa ja meidän positiivinen haasteemme on vastata tarpeisiinne vastaisuudessakin.

Riskienhallinta hyvissä käsissä Vantaan Työterveys liikelaitoksessa

Liikelaitoksessa luotetaan vahvasti oman toiminnan kehittämiseen. Jatkuva parantaminen ja prosessien tehokkuus todennetaan mm. sisäisen auditoinnin keinoin.4/2017sisäisessä auditoinnissa havaittiin, että liikelaitoksessa riskienarviointi on nivottu kiinteäksi osaksi arkista toimintaa. Auditoinnissa havaittiinkin, että yhteistyö riskienarvioinnissa on saumaton ja riskien havainnointi ja huomiointi näkyy toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin pystymme takaamaan asiakkaillemme laadukkaat ja hyvin suunnitellut palvelut kaikissa tilanteissa.

Saimme myös kiitosta ohjeistuksen selkeydestä ja käytettävyydestä sekä halusta jatkuvasti kehittää toimintaamme.

Auditoinnin tavoitteena on myös tunnistaa organisaation kehittämiskohteita. Tällä kertaa totesimme, että liikelaitoksessa tulee olla menettelyohje myös niitä tilanteita varten, jos havaitsisimme poikkeaman toiminnassa sekä kirjattu viestintäsuunnitelma.

2016

Liikelaitoksessa luotetaan vahvasti oman toiminnan kehittämiseen. Jatkuva parantaminen ja prosessien tehokkuus todennetaan mm. sisäisen auditoinnin keinoin. Vuoden 2016 sisäisen auditoinnin kohteena olivat työpaikkaselvityskäynnit.

Työpaikkaselvityksissä havaittiin vahvoja suorituksia, esimerkillisestä tilanteen lukutaitoa ja asiakaspalvelua. Oman toiminnan kehittämistä ja vahvasta ammatti-identiteetistä saatiin näyttöä. Työpaikkaselvityksellä saatua ja kerättyä tietoa jalkautetaan ja hyödynnetään työterveystiimeissä. Saatuun näyttöön perustuen työpaikkaselvitysraportilla nostetaan konkreettisesti ja kannustavasti esille myös havaitut myönteiset asiat ja toimivat ratkaisut.

Tavoitteena auditoinneilla on myös nostaa esille kehittämiskohtia. Tällä kertaa kehittämiskohteiksi nousi mm. työpaikkaselvityskäynnille valmistautuminen ja ennakkotietojen hyödyntäminen. Auditoinnilla saatujen havaintojen perusteella olemme yhdessä kehittäneet työpaikkaselvityskäyntien tehokasta ja tuloksellista valmistautumiskäytäntöä. Olemme ylpeitä, että voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme entistä laadukkaampia työpaikkaselvityskäyntejä.

Vantaan Työterveys liikelaitokselle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Vantaan Työterveys liikelaitokselle on ihmisten lisäksi tärkeää pitää huolta myös ympäristöstä.Liikelaitokselle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoitukseksi määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi. Ympäristö on yhteinen asia, johon voimme yhteisillä teoilla vaikuttaa! http://www.vantaa.fi/uutisia/101/0/128601

2015

Laatutyöllä on Vantaan työterveys liikelaitoksessa pitkät perinteet, mikä näkyy päivittäisessä työn tekemisessä. Osana laadunhallintaa toteutettiin Vantaan Työterveys liikelaitoksessa touko-elokuussa terveystarkastusprosessin sisäinen auditoint. Sisäisen auditoinnin tavoitteena oli saada tietoa miten laatujärjestelmä täyttää terveystarkastusprosessin asettamat vaatimukset sekä miten se on tehokkaasti toteutettu ja hallittu. Terveystarkastusprosessin näkökulmasta henkilöstön osaaminen ja resurssointi oli riittävällä tasolla, mutta kehittämiskohteita tunnistettiin.

Tietoa liikelaitoksesta - kuvituskuva